• pagalagala.jpg

Welcome to Barangay Pagalagala Official Website!

 

 

VISION

Isang maganda, matahimik at maunlad na Barangay, may mamamayang nagkakaisa, nagmamahalan, nagmamalasakit sa kalikasan, higit sa lahat Makatao, at isang sambayanang nagsasabuhay ng salitang Diyos

 

MISSION

Maiangat at maitaguyod ang antas ng pamumuhay, ayon sa pangangailangan ng Barangay at ng mga mamamayan, sa pamamagitan ng samasamang pagkilos at pag-gawa, malinis na hangarin, matapat na paglilingkod, para sa isang maganda, matahimik at maunlad na Barangay

Login Form